Yksityinen lastenkoti lähellä Mikkeliä

Lastenkodin toiminta-ajatuksena on lapsen ongelmakenttä huomioiden tarjota lapselle hänen ikätasoaan vastaavaa hoitoa ja kasvatusta kognitiivisen käyttäytymisterapian ja kiintymyssuhdeteorian ajatuksin. Arvomme perustuvat ajatukseen, että jokainen lapsi on arvokas omana itsenään ja siten häntä tulee kunnioittaa. Jokaisella lapsella on ainutkertainen lapsuus ja meidän tehtävä on nähdä hänet sen mukaisesti. Olemme vastuussa lapselle omasta toiminnastamme, koska hän on sijoitettu lastenkotiimme.

Lastenkodin hoitomuotona Kognitiivinen käyttäytymisterapia

Kognitiivinen käyttäytymisterapia on hoitomuoto, joka olettaa, että psyykkiset ongelmat ovat opittuja ja ne ovat siksi pois-opittavissa. Oppiminen tapahtuu aina yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksessa. Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa suuntaudutaan enemmän nykyhetkeen ja tulevaisuuteen kuin menneisyyteen. Ajatusten uudelleen muotoilulla pyritään muuttamaan lapsen vääristynyttä ajattelua, joka vaikuttaa lapsen käsitykseen itsestään ja suhteestaan ympäristöön. Hoitomuodon keskeiset menetelmät ovat vahvistaminen, altistaminen, ehdollistaminen ja mallittaminen.

Kiintymyssuhdeteoria

Monilla sijoitetuilla lapsilla on taustassaan varhaisen vuorovaikutusen ja kiintymyssuhteen puutteita, jotka vaikuttavat lapsen kehitykseen, arkipäivän selviytymiseen ja sosiaalisen vuorovaikutukseen haitallisesti. Korjaavassa kiintymyssuhteessa lapsi saa kokemuksen luottamuksellisesta aikuisuudesta.

Työskentelemme PACE-asenteella: Empaattisuus, leikkisyys, hyväksyntä, uteliaisuus. Osa-alueiden aktiiviselle aikuisjohtoisella työtavalla mahdollistetaan luottamuksellisen kiintymyssuhteen syntyminen ja lapsen saama myönteinen palaute. Lastenkodissa pyritään luomaan lapseen lämmin suhde, jossa hän kokee turvallisuudentunnetta ja siten hänen mielelleen mahdollistetaan tila, jossa hänen on turvallista käydä traumaattisia kokemuksiaan läpi.

Koulunkäynnin turvaaminen

Lastenkodissa toimii Hirvensalmen kunnan opetustoimen alainen erityisryhmä, jossa lastenkodissa asuvat lapsen voivat käydä peruskouluaan erityisen vahvan tuen avulla. Koulunkäynti on vuosiluokkiin sitomatonta.

Kysy lisää!